Platform West's föreningen behöver Dig !!!
Valberedningen söker engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och verka för föreningens bästa!


Det är viktigt för föreningen att nya ledamöter/suppleanter i styrelsen utses med kunskap/bakgrund inom t.ex.

men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande.


Valberedningen söker också revisor. Om du har en ekonomisk utbildning och/eller erfarenhet kontakta snarast valberedningen för en diskussion.


Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag.

Kontakta valberedningen om du vill engagera dig i föreningen:-----------------------------------------------

Årets stämma 2022 kommer att äga rum den 1 september kl 18.00 på Tibble Kyrka.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Medlem som inte kan delta på stämman kan via ett ombud framföra sina synpunkter och utöva sin rösträtt via en undertecknad fullmakt.